Elevador en Voladís Motoritzat (EVM)

EVM Es tracta d’una grua tipus pòrtic amb una part en voladís, i que es desplaça sobre rails separats uns 4 m entre si.
El camí es configura amb trams modulars de 3m i 6m interconectables per aconseguir la longitud desitjada.
Opcionalment es disposa també de trams en corba a 90º.

Un aspecte important és la facilitat d’instal·lació que permet aplicacions de caràcter temporal. La instal·lació té uns requisits bàsics quant a que el lloc de la instal·lació sigui horitzontal o amb pendent inapreciable, i el terra sigui prou resistent per a la càrrega prevista (veure taula més avall). El propi client ha de designar una persona responsable de la instal·lació, que portés el control i un registre de cada instal·lació efectuada.

Per sota de la biga principal del pòrtic es desplaça un polipast, generalment de cable, i dotat de carro elèctric.

Tots els moviments, fins i tot el del pòrtic, estan controlats electrònicament proporcionant gran precisió de moviments.

Característiques rellevants
Si la instal·lació va a realitzar-se sobre la coberta d’un edifici, el responsable haurà de conèixer i aprovar la càrrega màxima prevista.

 • Capacitat de càrrega: fins 1200Kg
 • Alçada màxima d’elevació: fins 45m
 • Dimensions:
EVM-1 EVM-2
Reaccions en suports
R1 = Reacció màxima a les potes del carril del costat A
R2 = Reacció màxima a les potes del carril del costat B

EVM-3
Dispositius de seguretat
Donat el caràcter temporal de moltes de les instal · lacions del EVM, és primordial que el temps d’instal · lació sigui reduït, i no obstant això que l’operació resulti perfectament segura. Per aconseguir-ho el EVM compta amb els següents dispositius de seguretat integrats.

 • Detecció de sobrecàrrega electrònica i electromecànica
 • Finals de carrera en tots els moviments
 • Seguretat del contrapès; presència del contrapès i limitador del parell de bolcada
 • Dispositiu antidescarrilament
 • Detecció de falta de carril
 • Detecció d’inclinació excessiva. (Opcional)
 • Alineació automàtica del carril mitjançant làser. (Opcional)

Si algun paràmetre operatiu sobrepassa els límits establerts el dispositiu de seguretat corresponent bloqueja immediatament l’operació.

Elevador en Voladís d’Empenta Manual (EVM)

L’elevador en voladís d’empenta manual pot considerar-se una variant del PLE (Pòrtic Lleuger d’Empenta), amb un tram en voladís (1 m en el model estàndard) que estén l’actuació del polipast a la biga principal, i permet elevar càrregues des d’una posició elevada, o accedir a posicions que el PLE no pot arribar, per exemple, col · locació d’un panell en una paret.
Les dimensions de les formes estandarditzades, de la biga principal puguin variar des 4 m. fins a 7m., i l’altura des 2m. fins a 7m.
La capacitat de càrrega estàndard és de 1.000kg.
Sota comanda altres dimensions i capacitats de càrrega són possibles.

Reaccions en suports
R1 = Reacció màxima a cada roda del costat A
R2 = Reacció màxima a cada roda del costat B

EVE-1
Seguridad
L’EVE compta amb dispositius de seguretat:

 • Detecció de sobrecàrrega electrònica i electromecànica
 • Seguretat de contrapès; presència de contrapès i limitador del parell de bolcada