Polispast elèctric de cable (Donati DRH)

Els polispastos elèctrics de cable de la sèrie DRH de Donati, són productes amb components modulars, el que permet realitzar múltiples execucions, normalitzades o especials, de manera ràpida, econòmica i segura.

La gamma comprèn quatre dimensions bàsiques per a càrregues de 800 a 40.000 kg i 1.020 execucions estàndard, amb un màxim de tres velocitats d’elevació que van de la micromètrica, obtinguda amb l’ús d’un convertidor de freqüència, fins als 12 m / min.

La gamma completa de carros d’alçada reduïda, monorails i birails, permet aplicacions integrades a cada instal·lació d’elevació.

Per a conèixer més detalls, premi vostè a Catàleg

Si vostè desitja rebre una oferta d’un producte concret, si us plau, premi SOL·LICITAR OFERTA y, un cop enviades les dades requerides, en breu rebrà la nostra oferta pel producte del seu interès.

Polispast elèctric de cadena (Donati DMK)

Els polispasts de cadena sèrie DMK de Donati Sollevamenti, que distribueix Selmetron, SL, satisfan una gamma de capacitats i de velocitats d’elevació de 125 a 4.000 kg i de 0,8 a 16 m/ min respectivament.

Compten amb un robust motor fre que assegura una ràpida acció de frenada i una operació molt fiable. El motor pot proporcionar-se per una o dues velocitats d’elevació. Les tensions d’alimentació són 400 V trifàsica o 230 V monofàsica. Tot el sistema elèctric té protecció IP55.

Els polispasts de la sèrie DMK estan dissenyats per a un servei industrial dur, que aconsegueix la categoria FEM ( ISO ) 2 m en la seva realització estàndard.

La cadena està realitzada en acer d’alta resistència, de 80 kg/mm2, i el ganxo és d’acer forjat. La galvanització i tractament tèrmic aplicats garanteixen una gran resistència antidesgast i immunitat a la corrosió a llarg termini.

La caixa reductora per la seva banda, conté engranatges de corona epicicloïdal en acer d’alta resistència tractat tèrmicament i rodaments de boles en bany d’oli que garanteixen un funcionament silenciós, menor de 85 dB a plena càrrega.

El polispast ve equipat amb guardacadena, mecanisme de guiat de cadena i embragatge de seguretat que substitueix als finals de carrera i actua en cas de sobrecàrrega.

Aquests polispasts compleixen els requisits de la normativa de seguretat de la Directiva comunitària 98/37/EC i les seves actualitzacions. També compleix la Directiva de Baixa Tensió 73/23/EEC i de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/EEC.

Com a opcions, els polispasts poden ser en realització fixa o equipats amb un carret de translació en versió elèctrica, manual o mecànica de cadena amb velocitats de translació de 7 a 22 m/ min.

Per a conèixer més detalls, premi vostè a Catàleg

Si vostè desitja rebre una oferta d’un producte concret, si us plau, premi SOL·LICITAR OFERTA y, un cop enviades les dades requerides, en breu rebrà la nostra oferta pel producte del seu interès.

Si desitja informació per a escollir el producte més adient a les seves necessitats, si us plau, premi el botó CONTACTE y, un cop enviades les seves dades, ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com sigui possible.

Si desitja configurar un equip i rebre dibuixos acotats sense pressupost, si us plau, premi CONFIGURADOR.