Motor autofre

motor-autofreno El motor autofre per desplaçament del rotor, dissenyat per Selmetron, és la solució més simple i elegant de motor amb fre. Es caracteritza per la seva estator i rotor tronc-cònics.

En aplicar la tensió nominal es desbloqueja el fre.
En interrompre la tensió un ressort helicoïdal activa el fre cònic, produint la immobilització de l’eix, que es manté fix mentre falti la tensió.

Un sistema de frenada simple i robust, que no requereix electrònica ni bobines auxiliars.

Dins dels motors asíncrons, el motor amb rotor tipus gàbia d’esquirol està especialment dissenyat i concebut per a freqüents engegades a curts intervals de temps, i uneix la seva simplicitat la robustesa de la seva construcció, és el mitjà d’accionament ideal per a servei dur, fins i tot en les condicions més desfavorables.

Els models constructius responen a les diverses possibilitats de muntatge: amb potes o brida, en diverses posicions horitzontals i verticals.

Es subministra de forma estandarditzada per a velocitats de 750, 1.000, 1.500 i 3000 rpm, tant per a servei continu (SC), com intermitent (SI) i en potències de 0,5 CV fins a 15 CV de forma estàndard.