Reparació i manteniment

Proporcionem reparació i manteniment de motors elèctrics, especialitzant-nos en motors fre de rotor cònic: Demag, COMET, etc. En particular disposem de recanvis i peces originals per a tota la gamma de motors autofre i motoreductors COMET.

Instal·lació i manteniment

Oferim serveis d’instal · lació i manteniment de tots els aparells d’elevació subministrats per l’empresa: grues, polipasts, pòrtics, elevadors, etc.

Assessoria tècnica

Disposem de servei d’assessoria tècnica en relació a nous projectes.
Sol·licitar informació

Informació addicional

Si desitja ampliar la informació no dubti en enviar-nos una sol·licitud d'informació addicional

Sol·licitar informació