Grua de bandera de braç manual (Donati GBA-GBP)

La GBA-GBP de Donati és una grua de bandera en versió econòmica i pràctica, ideal per al seu ús en els centres productius on es converteix en una màquina operativa més.

Realitzada en dues formes constructives; de columna i de mènsula; pot ser equipada amb tres tipus diferents de braç:
Versió C: grua amb braç en perfil tipus “canal”
Versió T: grua amb braç en biga tipus “mènsula”
Versió H: grua amb braç en biga “amb tirant”

Les càrregues van de 125 a 2000 kg, amb braços de 2 a 8 m. La gamma completa inclou 138 tipus de grues estandarditzades, en diferents mesures i formes constructives.

La fixació al terra pot fer-se amb una base cargolada a un bloc de fonamentació, o mitjançant base i tacs per a altres tipus de sòl (formigó, per exemple). Les grues de mènsula utilitzen una columna o pilar preexistent, i es fixen a ell mitjançant brides.

El mecanisme de gir va proveït d’un sistema de fixació que permet el seu posicionament amb precisió. Opcionalment pot equipar-se amb un motor elèctric.

El disseny de la grua garanteix la seva idoneïtat per a ús industrial, segons la classe de servei ISO A5 (segons ISO 4301/88).

Les grues de bandera poden anar equipades amb polipasts de cadena, dels quals la sèrie DMK constitueixen el seu complement ideal.

Les parts elèctriques tenen nivell de protecció IP54 mínim, i arriben IP65 per a les parts crítiques.

L’acabat es realitza amb una doble capa de pintura de color groc, amb un granallat previ, i posterior assecat al forn, que garanteixen una llarga durada.

Totes les grues de bandera s’han dissenyat per complir les diferents normatives aplicables; directiva 98/37 / EC pel que fa a seguretat, directiva 73/23 / EEC per a la normativa de Baixa Tensió, i directiva 89/336 / EEC pel que fa a Compatibilitat Electromagnètica.

Quan es subministren grues completes equipades amb polipasts, el conjunt ve proveït de marca i declaració de conformitat CE.

Per a conèixer més detalls, premi vostè a Catàleg

Grua de bandera de braç motoritzat (Donati CBE-MBE)

El model CBE-MBE de grua de bandera de Donati va equipada amb rotació elèctrica, en versió lleugera i econòmica.

Derivada de la sèrie GBA-GBP, és ideal per als usos més pesat, ja que tots els moviments / maniobres són elèctrics.
Realitzada en formes constructives anàlogues a la sèrie anterior, està equipada amb dos tipus de braços diferents:

Versió T: Grua amb braç en biga tipus “mènsula”
Versió H: Grua amb braç en biga “amb” tirants ”

El moviment de rotació el proporciona un motoreductor amb fre cònic, muntat verticalment i acoblat directament a l’eix del braç giratori.

La suavitat del moviment està assegurada per l’alimentació del motor a través d’un variador de freqüència (alimentació monofàsica 230V).

Les càrregues admeses van de 250 a 2.000 kg. Amb braços de 2 a 8 mt., permetent així realitzar 48 tipus de grua estàndard.

Per a conèixer més detalls, premi vostè a Catàleg

Grua de bandera de braç articulat (Donati CBB-MBB)

La grua de bandera model CBB-MBB de Donati, que comercialitza Semetron, SL, integra un braç articulat.

Està especialment dissenyada per al seu ús en l’interior d’edificis en els quals la presència d’obstacles impedeix la rotació d’un braç rígid.

El braç articulat està compost de dos semibrazos, que poden girar de forma independent, però coordinada; articulació de tipus pantògraf, que permet a la grua cobrir una zona de pràcticament 360º al voltant de la columna.

Es dissenya i subministra en dues formes constructives: de columna i de mènsula, i inclou 86 models amb càrregues de 125 o 500 kg de capacitat. Els braços componibles són de 3 a 7 mt.

Per a conèixer més detalls, premi vostè a Catàleg

Grua de bandera de rotació elèctrica (Donati GBR)

La grua de bandera GBR és la més funcional de la gamma Donati, que comercialitza Selmetron.

Amb rotació elèctrica de 360º, adopta elements normalitzats i permet diverses realitzacions, totes estandarditzades.

Destaca també per les seves dimensions estructurals importants i la capacitat d’elevació, que arriba fins a 10.000 kg. permetent l’ús de càrregues pesades.

Es realitza amb columna autosustentada de perfil octogonal i amb braç de biga o de perfil tancat de 4-10,5 mt. de longitud.

L’elevada solidesa garanteix el bon funcionament en qualsevol condició ambiental.

Per a conèixer més detalls, premi vostè a Catàleg

Plataforma automotriu per a grua de bandera

Es tracta d’una plataforma contrapesada que sustenta una grua de braç giratori amb polispast, i que no necessita estar fixada al sòl. Es ideal, per tant, per a usos de caràcter temporal o semi-permanent.
GBR
GBR
La plataforma es desplaça mitjançant dues rodes motoritzades alimentades per bateries i permet, gràcies a la seva gran maniobrabilitat, la col·locació de la grua en el punt desitjat d’una instal·lació.

Un cop situada la plataforma, es despleguen els peus articulats i s’anivella. A continuació la grua i el polispast passen a estar operatius.

Models disponibles
De forma estandarditzada comptem amb quatre models diferents de plataforma, que permeten sustentar qualsevol de les grues amb columna tipus GBA, CBB, CBE de ‘Donati’. La següent taula identifica el model adient en cada cas.
grua-plataforma1

Les mides de cada model són les següents.

A (mm)B (mm)C (mm)

M1 2000 1000 2000
M2 2000 1300 2400
M3 2500 1300 3000
M4 3000 2200 3500

A banda dels models estàndard, tenim la possibilitat de fer les plataformes a mida i segons les necessitats del nostre client.

Requisits del sòl
La posada en marxa requereix un sòl compacte i amb la resistència adient, segons el model de grua instal·lat.
Per altra banda, per a la translació de la màquina d’un punt a un altre, es requereix un sòl consistent, en bon estat, i amb una pendent que no excedeixi del 2% (per als models estàndard).
Capacitat de moviment
grua-plataforma4

El carro es desplaça mitjançant dues rodes motoritzades, i una o mes rodes de gir lliure .

Els dos motors poden ser activats en qualsevol dels dos sentits , de forma independent -sistema diferencial- a través d’una botonera, (o un comandament per radio, veure opcions).

El vehicle es desplaça en línia recta, si els dos motors s’ activen en el mateix sentit (C i D), o gira, si s’activa només un motor (A i B), o si s’activen ambdós en sentits contraris (A’ i B’).

Alimentació elèctrica
Tots els models estàndard proporcionen l’alimentació elèctrica durant la translació de la plataforma mitjançant bateries (24v cc/48 v cc). En canvi, l’alimentació del polispast i de la grua, un cop la plataforma està estacionada en el lloc on cal treballar, es realitza a través de connexió a la xarxa (230v/400v trifàsica).
Opcionalment, pot proporcionar-se també l’alimentació del polispast i de la grua per mitjà de bateries.
Control
Tots els moviments de la plataforma, del polispast i de la grua es controlen a través de d’una botonera de baixa tensió (24v cc).
Opcionalment, pot proporcionar-se un comandament sense fil, sigui amb el mateix joc de polsadors que la botonera, o amb un joystick per al control del moviment de la plataforma + polsadors per a la resta.

Si desitja informació per a poder escollir el producte més adient a les seves necessitats, si us plau, premi CONTACTE y, un cop enviades les seves dades, ens posarem en contacte amb vosté tan aviat com ens sigui possible.

Si desitja rebre una oferta d’un producte concret, si us plau, premi SOL·LICITAR OFERTA y, un cop enviades les dades requerides, rebrà en breu la nostra oferta pel producte del seu interès.

Si desitja configurar un equip i rebre dibuixos acotats sense pressupost, si us plau, premi CONFIGURADOR.