Carro motoritzat de transport (CTM)

CTME

Consisteix en una plataforma amb una capacitat de càrrega des de 1T fins a 50T segons el model, i de moviment lliure sobre el sòl, sota control d’un operador.

El carro motoritzat de transport CTM i el carro manual de transport CTE són capaços de transportar la càrrega però sense mecanisme d’elevació. En ambdós casos, la translació pot ser directament sobre el sòl o sobre rails.

CTME Rp ITP 016 Rp ITP 016 IMG_0672

Els nostres carros de transport están dotats de mecanismes de seguretat , com ara proteccions anti atrapament, parada d’emergència, paraxocs de seguretat (bumpers), etc.

Els models de moviment lliure poden disposar de joystick (cable o radio) per a més flexibilitat en el control de moviments, així com també, de canvi de direcció automatitzat (desplaçament longitudinal o transversal).

L’alimentació dels models motoritzats és mitjançant bateries, que permeten una total autonomia de treball i moviments. També és possible l’alimentació des de la xarxa.

Moviments possibles

El carro es desplaça mitjançant dues rodes motoritzades, i dos o més, rodes de gir lliure.

Els dos motors poden ser activats en qualsevol dels dos sentits, de manera independent-sistema diferencial-per mitjà d’una botonera, (o un comandament ràdio, veure opcions).

El vehicle es desplaça en línia recta si els dos motors s’activen en el mateix sentit, o gira, si s’activa només un motor, o s’activen els dos en sentits diferents.
CTM-1

CTM-1
Mesures estandarditzades
Les plataformes es fabriquen en mesures estandarditzades. Altres mesures són possibles a petició del client.

Capacitat (Kg) L (m) A (m) Model CTM
1.000 1
2
3
4
1
1
1,5
2
101010
102010
103015
104020
2.000 1
2
3
4
1
1
1,5
2
201010
202010
203015
204020
3.000 2
3
4
1
1,5
2
302010
303015
304020
4.000 2
4
1,5
2
403015
404020
5.000 3
4
1,5
2
503015
504020
6.000 3
4
1,5
2
603015
604020
8.000 4 2 802020
10.000 4 2 1004020
CTME-2
Opcions
  • Comandament ràdio amb quatre polsadors i parada d’emergència per al control de tots els moviments del CTM.
  • Sistema de guiatge mitjançant un carril a terra, per a zones on cal assegurar un determinat recorregut amb seguretat.

Carro motoritzat de transport i elevació (CTME)

Consisteix en una plataforma amb una capacitat de càrrega des de 1T fins a 10T segons el model, i de moviment lliure sobre el sòl, sota control d’un operador.

Compta amb un mecanisme per a elevar la càrrega.

L’alimentació dels models motoritzats és mitjançant bateries, que permeten una total autonomia de treball i moviments. També és possible l’alimentació des de la xarxa.

Disposem de dos tipus de carro diferents per al transport i elevació de càrregues:

1.- Elevació amb banqueta

Una aplicació típica del CTME és per moure una càrrega dipositada sobre una banqueta, el carro entra sota de la banqueta, eleva el conjunt, el trasllada, i diposita la banqueta amb la càrrega novament a terra.

L’elevació màxima és de 200mm.

Els models estàndar són de 5T i 10T, tot i que altres càrregues són possibles a petició del client.

2.- Elevació lliure

Per a una elevació de càrregues de fins a 800mm, disposem dels carros CTME amb mecanisme de tisora.

Els models estàndar són de 2T i 5T, tot i que altres càrregues són possibles a petició del client.

IMG_1135 IMG_1095

Moviments possibles

El carro es desplaça mitjançant dues rodes motoritzades, i dos o més, rodes de gir lliure.

Els dos motors poden ser activats en qualsevol dels dos sentits, de manera independent-sistema diferencial-per mitjà d’una botonera, (o un comandament ràdio, veure opcions).

El vehicle es desplaça en línia recta si els dos motors s’activen en el mateix sentit, o gira, si s’activa només un motor, o s’activen els dos en sentits diferents.
CTM-1

CTM-1
Mesures estandarditzades
Les plataformes es fabriquen en mesures estandarditzades. Altres mesures són possibles a petició del client.

Capacitat (Kg) L (m) A (m) Model CTM
1.000 1
2
3
4
1
1
1,5
2
101010
102010
103015
104020
2.000 1
2
3
4
1
1
1,5
2
201010
202010
203015
204020
3.000 2
3
4
1
1,5
2
302010
303015
304020
4.000 2
4
1,5
2
403015
404020
5.000 3
4
1,5
2
503015
504020
6.000 3
4
1,5
2
603015
604020
8.000 4 2 802020
10.000 4 2 1004020
CTME-2
Opcions
  • Comandament ràdio amb quatre polsadors i parada d’emergència per al control de tots els moviments del CTM.
  • Sistema de guiatge mitjançant un carril a terra, per a zones on cal assegurar un determinat recorregut amb seguretat.

 

 

Carro de transport motoritzat amb grua (CTMG)

CTMG El carro de transport motoritzat amb grua (CTMG) consisteix en una plataforma contrapesada, de moviment lliure sobre el sòl, equipada amb una grua i polispast ‘Donati’ en un dels seus extrems.

Permet elevar una càrrega, i desplaçar-se amb la càrrega suspesa gràcies als seus dos rodes motoritzades, i roda de gir lliure.

La capacitat de càrrega va des 125kg fins 2.000Kg, segons el model.
El braç és fix, però es pot arribar al punt en què estigui situada la càrrega gràcies al moviment del carro.

L’alimentació d’aquests models és mitjançant bateries, que permeten una total autonomia de treball i moviments. També és possible l’alimentació des de la xarxa.

Movimients possibles
El gir del braç està limitat a uns pocs graus al voltant de l’eix central, però és possible aconseguir qualsevol punt movent el carro.

CTM-1
Medidas estandarizadas
Les plataformes es fabriquen en mesures estandarditzades. Altres mesures són possibles a petició del client.

Capacitat (Kg) Long. braç (m) Dimensions A x L (m)
125 2
3
4
5
6
7
8
1,2 x 1,5
1,2 x 1,5
1,2 x 1,5
1,2 x 1,5
1,2 x 1,5
1,2 x 1,5
1,2 x 1,5
250 2
3
4
5
6
7
8
1,2 x 1,5
1,2 x 1,5
1,2 x 1,5
1,2 x 2
1,2 x 2
1,2 x 2
1,2 x 2
500 2
3
4
5
6
1,2 x 1,5
1,2 x 2
1,6 x 2
1,6 x 2,5
1,6 x 2,5
1.000 2
3
4
1,6 x 2
1,6 x 2,5
2,2 x 3
2.000 2 2,2 x 3
CTME-2

Per als models de petita capacitat existeix també la versió de translació manual (CTEG).

Models disponibles
Longitud braç (m) / Capacitat (kg) 2 3 4 5 6 7 8
125
250
500
1.000
2.000
   Translació manual o motoritzada     Translació només motoritzada
Opcions
  • Comandament ràdio amb sis polsadors i parada d’emergència per al control de tots els moviments del CTMG
  • Sistema de guiatge mitjançant un carril a terra, per a zones on cal assegurar un determinat recorregut amb seguretat.