Puentes grúa sobre vigas carril

vigas-carril Selmetron, S.L. fabrica de forma estandarditzada ponts grua del tipus recolzat sobre biga carril, en format monoviga, fins a 20 Tm, o birrail fins a 40 Tm i superiors.

Tots els moviments del pont i del polipast estan disponibles de forma estàndard amb una o dues velocitats, i amb control electrònic, garantint la suavitat de l’acceleració / desacceleració, i minimitzant els esforços sobre l’estructura.

Més velocitats o perfils específics de canvi de velocitat són possibles sota petició.

Els motors de rotor cònic del polipast i els finals de carrera en tots els moviments, així com el comandament en baixa tensió mitjançant botonera o comandament ràdio, confereixen gran seguretat a les operacions.

Carros de translació monorrails de perfil tipus ‘canal’

carros-traslacion Els carros de translació de Donati són elements modulars tipus “canal” constituïts per perfils laminats en fred, projectats i construïts de forma específica per a la instal·lació mòbil dels polipasts elèctrics de la sèrie DMK.

El muntatge es realitza suspenent, de l’estructura de la nau, els camins de rodament que se subministren, la qual cosa permet cobrir àrees específiques dins de naus majors.

Aquests elements constitueixen la base d’un sistema de mobilització modular, de fàcil i ràpid acoblament.

La flexibilitat de muntatge permet des instal·lacions senzilles en què el polipast penja del camí monorail fins ponts grua d’un o dos ponts per a càrregues de fins a 1000 Kg i 7 mt. de llum.

Les operacions d’instal·lació, canvi o trasllat contemplen únicament l’acoblament de mòduls estàndard cargolats, excloent costoses intervencions de soldadura, convertint així el sistema en extremadament flexible i de fàcil ampliació.