AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), l’informem que la present pàgina web amb adreça www.selmetron.com, és propietat de l’ empresa Selmetron, SL, Amb CIF B63204424, amb domicili al C / Bisaura, 25 Pol. Ind. La Teuleria. 08.588 Sora (Barcelona) i amb correu electrònic info@selmetron.com, d’ara endavant «l’Empresa», i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35807, Foli 121, Full B266809, Inscripció 1.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS: Les presents condicions generals d’ús, regulen els termes i condicions d’accés i ús d’aquest lloc web, propietat de l’empresa, que l’usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. El simple accés i / o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i / o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús. També regulen l’accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

Modificacions: L’empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d’ús del portal, ja que poden ser modificats.

Obligacions de l’Usuari: L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del portal. De forma expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ incompliment de les normes. Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat industrial i intel•lectual: Els continguts de la pàgina web de l’Empresa són propietat de l’empresa. Per la present es reserva tot dret que no s’hagi atorgat explícitament. Es prohibeix la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja sigui en part o en la seva totalitat, per qualsevol mitjà, sense l’autorització prèvia per escrit de l’Empresa, a excepció del que estableix les següents condicions. L’Empresa li permet navegar per la seva pàgina web amb el seu ordinador i imprimir còpies d’extractes d’aquestes pàgines exclusivament per a ús personal i no per a la seva distribució, excepte en cas d’autorització per escrit de l’empresa.
Tots els documents de la nostra pàgina web poden estar subjectes a altres condicions, indicades en els mateixos. Els continguts de la pàgina web de l’Empresa s’ofereixen tal com apareixen i segons la seva disponibilitat. L’Empresa no garanteix l’absència d’interrupcions o errors a la seva pàgina web.
L’Empresa es reserva el dret de revisar la pàgina o impedir l’accés a aquesta pàgina en qualsevol moment. L’Empresa i els seus símbols són marques registrades. Altres productes o noms d’empreses esmentats en aquesta pàgina són o poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Responsabilitat: L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la pàgina web, quedant l’Empresa lliure de qualsevol responsabilitat deguda a la utilització del servei per l’usuari, assumint l’usuari totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin sol•licitats a l’Empresa amb motiu de reclamacions o accions legals. L’Empresa declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina web i no gestionada directament pel seu gestor de pàgina web.
En el cas que l’Empresa sigui alertada de possibles activitats que puguin ser il•legals contra drets de tercers o constitutives de delicte, realitzades per l’usuari i a través dels serveis facilitats per l’Empresa, aquesta pot rescindir de forma immediata la relació amb l’usuari i prendre totes les mesures que siguin necessàries per evitar la continuació d’aquestes activitats. L’Empresa no garanteix, de cap manera, les condicions i correcta prestació dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers, als quals es pot accedir mitjançant enllaços establerts a la pàgina web de l’Empresa
L’Empresa no es responsabilitza del compliment per aquests tercers de la normativa vigent en el nostre ordenament jurídic i, especialment, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic. L’Empresa no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries telefòniques, virus informàtics o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Empresa de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de l’Empresa

Jurisdicció: Per totes les qüestions que sorgeixin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions i de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts se sotmeten als jutges i tribunals espanyols, renunciant els interessats, de forma expressa, a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de la llei.

Llei aplicable: Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola. Es sotmeten expressament als tribunals de Barcelona (Espanya).