*Camps obligatoris

Dades Empresa

Empresa: *

Nom del sol·licitant: *

Telèfon de contacte: *

Email: *

Dades Pòrtic

Capacitat de càrrega (Kg.): *

Alçada pòrtic: *

Polispast: *

Moviment del pòrtic: *

Alçada del ganxo (m.): *

Carro del polispast: *

Mecanisme: *

Ús: *

Alimentació del pòrtic: *

Llum del pòrtic (m.): *

Alçada lliure del local (m.):

Comandament ràdio: *

Observacions

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes en aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Selmetron S.L. amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C/BISAURA, 25 – POL. IND. LA TEULERIA 08588, SORA (BARCELONA). Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar per a les finalitats esmentades. L’enviament d’aquestes dades implica una acceptació d’aquesta clàusula.